נוטריון בזמן מלחמה: הגנה על זכויות אדם תחת אש

מדריך זה מספק הבנה מקיפה של תפקידו של נוטריון בעתות מלחמה, בדגש על הגנה על זכויות אדם. הוא בוחן את האתגרים העומדים בפניהם, את האחריות שנטלו על עצמם ואת האמצעים שיושמו כדי להבטיח שגם בזמן מלחמה, זכויותיהם של יחידים לא ייפגעו. תפקידו של נוטריון בזמן מלחמה: מה זה כרוך? בתקופות של סכסוך, תפקידו של נוטריון […]